Velkommen til
Østmarka Skole
Velkommen til
Østmarka Skole
Velkommen til
Østmarka Skole
Previous
Next

1.-10. trinn

Elevtilbud

Læringsmiljø

Om Østmarka Skole

Østmarka skole er opptatt av høy faglig kvalitet i vår kunnskapsformidling, og at elevene skal utvikle sine evner og nå sine potensial. Samtidig er skole mer enn fag. På Østmarka skole setter vi fokus på kristen og allmenngyldig verdiopplæring, sosial kompetanse, helse og livsglede. Dette er en skole hvor hver enkelt elev skal bli sett og møtt av kompetente voksne som bryr seg.

Vi er en kristen skole bestående av 1.-10.trinn, som drives med offentlig støtte etter friskoleloven. Her er alle velkomne, uavhengig av tros- og livssynsbakgrunn. Skolen er en av 11 grunnskoler drevet av Adventistkirken i Norge, som igjen er en del av en verdensomspennende utdanningsvirksomhet på rundt 7 800 skoler og universitet. 

20211229_105058

Nyheter

Den kulturelle skolesekken

12. oktober 2022

I dag hadde vi hyggelig besøk fra den kulturelle skolesekken. Det var Ritmos Brasileiros med fengende brasilianske rytmer som underholdt 1.-7. trinn i en drøy halvtime i gymsalen. Spille og sanggleden smittet over på elever og lærere og vi fortsatte skoledagen inspirert av nye toner og rytmer. Deilig med et oppvarmende musikkinnslag i den litt kjølige høstdagen! 

Link til mer informasjon om hva vi fikk oppleve i dag: https://www.denkulturelleskolesekken.no/utforsk-produksjoner-i-dks/?produksjon=5068

GOD SOMMER!

GOD SOMMER!Skoleåret 2021-2022 er nå fullført, og sommerferien har startet. Vi på Østmarka skole vil takke alle elever, foreldre/foresatte og ansatte for et flott skoleår

Les mer »

Høydegalla 2022

Torsdag 7.april ble det arrangert Høydegalla for 21.gang på Østmarka skole.Arrangementet ble gjennomført på kveldstid, og Østmarka-elever fra mellomtrinnet og ungdomsskolen fikk muligheten til å

Les mer »

#Rockesokk

Den 21.mars ble den internasjonale dagen for Downs Syndrom markert på Østmarka skole. Både elever og lærere feiret denne dagen ved å ha på seg ulike

Les mer »

Skolegudstjeneste 2022

I uke 9 og 10 har elevene og lærerne jobbet med å få på plass et fantastisk program til skolegudstjenesten. Fredag 11.mars hadde de generalprøve,

Les mer »

Læringsmiljø

Østmarka skole ønsker at alle elever skal oppleve å ha et godt læringsmiljø. Skolen jobber kontinuerlig mot å nå dette målet.

 • Skolens ansatte er opptatt av å bli kjent med elevene og å hjelpe dem til å utvikle seg både åndelig, faglig og sosialt.
 • Skolen satser spesifikt på å utvikle stadig dyktigere klasseledere.
 • Skolen satser spesifikt på verdiopplæring.
 • Skolen bruker Steg for Steg-programmet på 1.-7. trinn for å bl.a. opptrene elevenes sosiale ferdigheter.
 • Klassetrivsel.no brukes som verktøy til å skaffe seg oversikt over klassemiljøene.
 • «Snakk med meg»-programmet utføres hvert år hvor skoleledelsen intervjuer elever på 5.-10. trinn om deres trivsel på skolen, med fokus på å motvirke og avdekke mobbing.
 • Den statlige elevundersøkelsen gjennomføres hvert år, samt at skolens egen trivselsundersøkelse gjennomføres på alle trinn med jevne mellomrom.
 • FAU og elevråd planlegger trivselstiltak for elevene.
 • Den statlige elevundersøkelsen gjennomføres hvert år, samt at skolens egen trivselsundersøkelse gjennomføres på alle trinn med jevne mellomrom.

Østmarka Skole tilbyr varierte elevtilbud!

 • Tett oppfølging hjem-skole
 • Tett oppfølging faglig og sosialt
 • Verdiopplæring
 • Opplæring etter egen læreplan i KRL og med læreplantillegg til de andre fagenes læreplaner etter K-06
 • Bruk av læreplattformen It’s Learning for elever, foreldre og ansatte
 • Fysisk aktivitet hver dag
 • Opplæring i en sunn livsstil, bl.a. gjennom vegetarisk kosthold i mat og helse-timene
 • Bruk av vakre naturomgivelser når opplæringen tillater det
 • Mulighet for kjøp av meierivarer og frukt

Ønsker du å søke om skoleplass?

Søknadsfrister for skoleåret 2023/2024

 • Søknadsfrist for opptak til 1. trinn er 01.12.2022
 • Søknadsfrist for opptak til 2.-10. trinn er 01.03.2023
 • Dersom vi har ledige plasser har vi løpende opptak etter avtale

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten i bydel Østensjø arbeider for å fremme barn og ungdoms helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Skolehjelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte. Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet og har bl.a. møter med lærere, rådgiver og PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) ved skolen. Det gjennomføres også helseundersøkelser og vaksinasjoner. 

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!