Velkommen til Østmarka skole

Er du interessert i skolen, vil ha mer informasjon eller ønsker å søke plass?

Hvordan gjør vi en forskjell?

Skolen

Østmarka er en kristen grunnskole for 1.-10. trinn. Vi kombinerer faglig dyktighet med kristne verdier og et sterkt engasjement for humanitært arbeid.

Østmarka skole tilbyr tett oppfølging av elever både faglig og sosialt, med spesiell vekt på verdiopplæring og sunn livsstil.

Vi ønsker at alle elever skal oppleve å ha et godt læringsmiljø. Skolen jobber kontinuerlig mot å nå dette målet

Ønsker du å søke skoleplass?

Søknadsfrister for skoleåret 2024/2025

 • Søknadsfrist for opptak til 1. trinn er 01.12.2023
 • Søknadsfrist for opptak til 2.-10. trinn er 01.03.2024
 • Alle er velkommen til å ta kontakt for å høre om det er tilgjengelig skoleplass

Siste nytt

Aktuelt

Kunst fra avfall

Elever fra 5., 6., og 7. trinn fikk på fredag 24. november sjansen til å omdanne hverdagslig avfall til unik kunst, takket være et spennende papirverksted i regi av Den Kulturelle Skolesekken.

Les mer

Menneskerettigheter i fokus

I en uke dedikert til demokrati og medborgerskap, har Østmarka skole satt søkelyset på menneskerettigheter, og inspirert elever til å utforske og fremme disse grunnleggende verdiene.

Les mer

Markering ved Stortinget

Både lærere og elever deltok på markering foran Stortinget onsdag 8. november. Sammen med venner av friskolene, sto vi sammen

Les mer

Østmarka Skole tilbyr varierte elevtilbud!

 • Tett oppfølging hjem-skole
 • Tett oppfølging faglig og sosialt
 • Verdiopplæring
 • Opplæring etter egen læreplan i KRL og med læreplantillegg til de andre fagenes læreplaner etter K-06
 • Bruk av læreplattformen It’s Learning for elever, foreldre og ansatte
 • Fysisk aktivitet hver dag
 • Opplæring i en sunn livsstil, bl.a. gjennom vegetarisk kosthold i mat og helse-timene
 • Bruk av vakre naturomgivelser når opplæringen tillater det
 • Mulighet for kjøp av meierivarer og frukt
l-img_4096

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten i bydel Østensjø arbeider for å fremme barn og ungdoms helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Skolehjelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte. Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet og har bl.a. møter med lærere, rådgiver og PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) ved skolen. Det gjennomføres også helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!