Ansatte

Skolens ledelse

Kontaktlærere

Karina Jeppesen

1.-2. trinn

Siw Ibenfeldt

3. trinn

Vaida Poskiene

4. trinn

Atle Pedersen

5.-6. trinn

Karl Arne Kjølberg

7. trinn

Madeleine Høynes

8. trinn

Ingvild Fordal

9. trinn

Charlotte Jensen

10. trinn

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!