Ansatte

Skolens ledelse

Kontaktlærere

Jeppesen, Karina

1.-2. trinn

Poskiene, Vaida

3.-4. trinn

Ibenfeldt, Siw

5. trinn

Brinchmann, Evelina Fors

6. trinn

Samsing, Cindy

7. trinn

Fordal, Ingvild

8. trinn

Jensen, Charlotte

9. trinn

Kjølberg, Karl Arne

10. trinn

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!