Eksamen

Informasjon om eksamen 2022/2023

Elevene på 10. trinn kommer opp til en skriftlig og en muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Fredag 12. mai kl. 09.00 vil elevene få opplysning om trekkfag til skriftlig eksamen.

Datoer for forberedelsesdag og eksamensdag er avhengig av hvilket fag elevene kommer opp i, men alle eksamenene gjennomføres i perioden 22.-25. mai.

Elevene kan i skriftlig komme opp i norsk, matematikk eller engelsk. Eksamen i norsk består av en dag med hovedmål og en dag med sidemål/nynorsk. Elever som er fritatt for vurdering i sidemål har eksamen i norsk hovedmål begge eksamensdagene. Eksamen i matematikk og engelsk består av en eksamensdag. Alle elevene vil få en forberedelsesdag til eksamenen de kommer opp i. I engelsk og norsk er det obligatorisk med en forberedelsesdag og de får eget forberedelsesmateriell.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres mellom 30. mai og 16 juni.


Elevene kan i muntlig komme opp i norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRL, spansk eller engelsk fordypning.

Klagerett på eksamen

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. 

Hvem kan klage?

Elever
Foreldre/foresatte til umyndige elever 

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Hva skjer når du klager? 

Skriftlig eksamen

  • En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.
  • Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned. 

Muntlig eksamen 

  • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.
  • Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Statsforvalteren. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine.
  • Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren. 


Slik klager du 

  • Snakk med en faglærer før du klager.
  • Skriv klagen i brevform. Det finnes ikke noe eget klageskjema.
  • Klagen må undertegnes.
  • Klagen skal sendes til rektor.
  • Du trenger ikke begrunne klagen.

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.