Elevtilbud

Generelt

258776432_1093212021417993_625860846515201167_n

Fysisk aktivitet

En ettermiddag i uka har elevene på ungdomstrinnet mulighet til å utvikle ulike ferdigheter med tilknytning til kroppsøvingsfaget, ledet av gymlærer på ungdomstrinnet. Elevene på mellomtrinnet har tilbud om fysiske aktiviteter sammen med en lærer, en ettermiddag i uka.

Leirskole 7. trinn

Hver høst reiser 7. trinn til Langedrag leirskole hvor de har en ukes opphold sammen med andre elever fra andre kanter av landet. På Langedrag opplever elevene fokus på natur og friluftsliv, stell av fjøs og stall, samt mange andre spennende aktiviteter.
Kostnaden ved leirskolen dekkes av skolen.

download-3

Høydegalla

I mer enn ti år har skolen arrangert høydegalla den siste torsdagen i november. Da møtes elever, tidligere elever, lærere og familier for å se elever fra 5.-10. trinn hoppe høyde. Elevene hopper for å forbedre sin personlige rekord, og noen hopper også for å sette ny skolerekord i sin klasse. Høydegallaen er en sportslig og sosial kveld full av hygge og moro.

download-2

Elev-PCer, bruk av Ipad og leksehjelp

Alle elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet får sin personlige bærbare PC som de bruker på skolen til skolearbeid og lekser under leksehjelpen, så lenge de er elever hos oss. Småskolens elever har også tilgang til PCer til hjelp i skolearbeidet. Dette gjelder både stasjonære og bærbare PCer. Ipad vil bli brukt i undervisningen på småskoletrinnet, i sammenhenger hvor det anses som nyttig for elevens faglige utbytte.

I flere år har skolen tilbudt leksehjelp to ettermiddager i uka til ungdomstrinnselevene. Mellomtrinnet har tilbud om leksehjelp etter skoletid én ettermiddag. Småskolen har tilbud om leksehjelp én skoletime i uka i forkant av SFO-tiden.

l-img_0534

Basecamp 8 og Absolutt 9ende

Hvert år reiser 8. og 9. trinn på en ukes tur sammen med elever fra andre kanter av landet. Turen inngår som en del av KRL- og samfunnsfagsundervisningen på skolen. Elevene er med på en uke full av action, med program hele dagen: sport, undervisning, turer, leker, musikk og mye sosialt. Her får de også mulighet til å lete etter svarene på spørsmål som er viktige for dem, sammen med andre elever, lærere og ungdomspastorer.

Basecamp 8 er på Lillehammer på vintertid og Absolutt 9ende er som regel på Sørlandet i starten av skoleåret.
Kostnaden av turene dekkes av skolen.

download-5

Hjelpeaksjonsuke

Ved skolestart hver høst organiserer skolen en Hjelpeaksjonsuke. Fire kvelder denne uka har elevene ettermiddagsskole før de går ut i grupper og samler inn penger til ulike prosjekter som skal hjelpe nødlidende andre steder i verden.  Elever i 1. – 4. trinn er ikke med på innsamlingen om kvelden, men de samler inn penger på andre måter i løpet av skoledagen. Ofte lager de et lite kor som synger sanger til glede for tilhørerne i sentrum av byen eller på kjøpesentre i nærområdet. 

Skolen har SFO om formiddagen.

Elevene viser som regel stor iver og innsats disse dagene. Vi får inn et høyt beløp hvert år, særlig med tanke på at vi er en liten skole. Dette er en uke vi er stolte av! 

download

Den kulturelle skolesekken

De ulike trinnene ved skolen benytter seg av tilbud fra den kulturelle skolesekken (DKS), året i gjennom.

Dette gir mye glede og nye impulser. DKS er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever i Norge et møte med profesjonell kunst og kultur.

Det innebærer blant annet:

download-4

Polentur

Annenhvert år reiser 9. og 10. trinn på tur med Aktive Fredsreiser til Polen, Tsjekkia og Tyskland. Elevene besøker blant annet noen av konsentrasjonsleirene fra 2. verdenskrig og får opplæring i noen av hendelsene i denne historiske perioden. Målet med reisen er at elevene skal bli forkjempere for menneskerettigheter. Samtidig besøker de flere byer og får med seg ulike kulturelle innslag. Elevene gleder seg ofte i årevis til denne turen, og tilbakemeldingene fra elevene er som regel særdeles gode. Elevene sier at turen gir dem perspektiv på hva som er viktig i livet. Samtidig opplever de økt samhold og styrket vennskap både med hverandre og med lærerne.

Turen inngår i skolens KRL- og samfunnsfagsundervisning. Temaer fra turen tas ofte også inn i flere av de andre fagene på ungdomstrinnet. Elevene blir godt forberedt før turen og arbeider med et faglig produkt i etterkant.

download-6

Kostnadene ved turen dekkes av skolen, men elevene oppfordres til å arbeide for et mindre beløp slik at de kan bidra økonomisk og dermed øke eierfølelsen til turen.

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!


Ring oss i dag