Håpet er på skolen

Mangel på utdanning i et samfunn danner grobunn for fattigdom og holder fattigdomsspiralen ved like. Dette gjør livet vanskelig for enkeltpersoner og familier, og hindrer utvikling i lokalsamfunn og storsamfunn. I uke 37 gjennomførte vi Hjelpeaksjon på skolen.

Vi startet mandag med sponsorløp, der elevene løp flere runder rundt skolen og fikk ressurser til ADRA for hver eneste runde. Tirsdag, onsdag og torsdag gjennomførte vi bøssebæring på kveldstid, der vi gikk dør til dør i store deler av områdene rundt skolen.