Læringsmiljø

Læringsmiljø

Østmarka skole ønsker at alle elever skal oppleve å ha et godt læringsmiljø. Skolen jobber kontinuerlig mot å nå dette målet, bl.a. gjennom følgende tiltak:

 • Skolens ansatte er opptatt av å bli kjent med elevene og å hjelpe dem til å utvikle seg både åndelig, faglig og sosialt.
 • Skolen satser spesifikt på å utvikle stadig dyktigere klasseledere.
 • Skolen satser spesifikt på verdiopplæring.
 • Skolen bruker Steg for Steg-programmet på 1.-7. trinn for å bl.a. opptrene elevenes sosiale ferdigheter.
 • Klassetrivsel.no brukes som verktøy til å skaffe seg oversikt over klassemiljøene.
 • «Snakk med meg»-programmet utføres hvert år hvor skoleledelsen intervjuer elever på 5.-10. trinn om deres trivsel på skolen, med fokus på å motvirke og avdekke mobbing.
 • Den statlige elevundersøkelsen gjennomføres hvert år, samt at skolens egen trivselsundersøkelse gjennomføres på alle trinn med jevne mellomrom.
 • FAU og elevråd planlegger trivselstiltak for elevene.
 • Elevene har i utgangspunktet fysisk aktivitet hver dag, noe som bl.a. er med på å forbedre friminuttsmiljøet.
 • Noen av lærerne har ressurs til sosialt arbeid blant elevene – noe av dette arbeidet er lagt til skoletiden og noe er lagt til etter skoletid.
 • Elevene drar på ulike turer, bl.a. har 1.-2. trinn fast turdag hvor bl.a. sosiale ferdigheter trenes.
 • 1. trinns elever har faddere fra 4. trinn. 4. trinns elevene får opplæring i fadderordningen.
 • Innskolingsperioden hvert skoleår har et spesifikt fokus på elevenes psykososiale miljø.
 • Hjelpeaksjonsuke, temauker og skolegudstjenester har fokus på elevenes åndelige og sosiale utvikling.
 • Skolen har planer mot mobbing og seksuell trakassering.
 • Skolen er tilknyttet helsesøstertjenesten i Østensjø bydel.

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle