Skolen

Østmarka skole

Skolens bakgrunn

Østmarka skole er en kristen skole bestående av 1.-10. trinn og drives med offentlig støtte etter friskoleloven. Skolen er åpen for alle, uavhengig av tros- og livssynsbakgrunn. Skolen er en av 11 grunnskoler drevet av Adventistkirken i Norge, som igjen er en del av en verdensomspennende utdanningsvirksomhet på rundt 7800 skoler og universiteter. Adventistkirken har drevet skole i Oslo siden 1924. I 1981 ble skolen lagt til Ulsrud og skolen fikk navnet Østmarka skole.

Besøk oss!

Skolen inviterer til årlige besøksdager for elever som har et ønske om å starte på Østmarka skole. I tillegg er det mulig å arrangere besøksdager for enkeltelever i løpet av skoleåret, ved behov. Foreldre/foresatte som ønsker informasjon om skolen, bes om å avtale tid for samtale. Det er også mulig å få omvisning på skolen.

Kvalitet og kristne verdier

Tett oppfølging og høy standard

Skolen er godkjent for maksimalt 100 elever, noe som betyr at klassene er relativt små. Det vil igjen si at den enkelte elev får tett oppfølging av de voksne på skolen. Skolen er opptatt av høy faglig kvalitet i sin kunnskapsformidling og av at elevene skal utvikle sine evner på best mulig måte, ut ifra sitt nivå. Skolen følger offentlige læreplaner, inkludert godkjente tilpasninger. Elevene deltar i nasjonale prøver, eksamen og andre måleformer på lik linje med elever i offentlige skoler.

Fra klasserom til globalt engasjement

Sosial kompetanse er viktig for å kunne skape en god framtid for seg selv. Vi trener med elevene for å oppøve deres etiske sans, slik at de skal kunne ta gode moralske valg og kunne leve liv som er til glede både for dem selv og andre. Dette gjør vi best i samarbeid med foreldre/foresatte. Å utvikle et liv i tjeneste for andre og for kloden, står sentralt. Skolen engasjerer seg hvert år i humanitært arbeid i samarbeid med ADRA Norge.

Mer enn fag

Samtidig er skole mer enn fag. Østmarka skole setter fokus på kristen og allmenngyldig verdiopplæring, sosial kompetanse, helse og livsglede. Skolens kristne verdigrunnlag kommer blant annet til uttrykk i regelmessige morgensamlinger, felles verdiundervisning for alle elever, årlige skolegudstjenester og ulike opplegg i samarbeid med de andre Adventistskolene i Norge.

Fra bærekraft til personlig vekst

Engasjementet som skapes rundt vår årlige hjelpeaksjon, betyr mye for både elever og ansatte. Vi ønsker å lære opp elevene til å leve bærekraftige liv ved at de får redskaper til å ta vare på helsen sin gjennom fysisk aktivitet og til å lære om et grønt kosthold.Vi ønsker at elevene våre skal vokse både mentalt, sosialt og åndelig mens de går på Østmarka skole.

Verdilæring

Vi mener at det er utrolig viktig å lære barn gode verdier. Derfor har vi ekstra fokus på verdilæring og arbeider konstant med en verdi. For tiden jobber vi med følgende verdi:

TAKKNEMLIGHET

Læringsmiljø

Østmarka skole ønsker at alle elever skal oppleve å ha et godt læringsmiljø. Skolen jobber kontinuerlig mot å nå dette målet, bl.a. gjennom følgende tiltak:

 • Skolens ansatte er opptatt av å bli kjent med elevene og å hjelpe dem til å utvikle seg både åndelig, faglig og sosialt.
 • Skolen satser spesifikt på å utvikle stadig dyktigere klasseledere.
 • Skolen satser spesifikt på verdiopplæring.
 • Skolen bruker Steg for Steg-programmet på 1.-7. trinn for å bl.a. opptrene elevenes sosiale ferdigheter.
 • Klassetrivsel.no brukes som verktøy til å skaffe seg oversikt over klassemiljøene.
 • «Snakk med meg»-programmet utføres hvert år hvor skoleledelsen intervjuer elever på 5.-10. trinn om deres trivsel på skolen, med fokus på å motvirke og avdekke mobbing.
 • Den statlige elevundersøkelsen gjennomføres hvert år, samt at skolens egen trivselsundersøkelse gjennomføres på alle trinn med jevne mellomrom.
 • FAU og elevråd planlegger trivselstiltak for elevene.
 • Elevene har i utgangspunktet fysisk aktivitet hver dag, noe som bl.a. er med på å forbedre friminuttsmiljøet.
 • Noen av lærerne har ressurs til sosialt arbeid blant elevene – noe av dette arbeidet er lagt til skoletiden og noe er lagt til etter skoletid.
 • Elevene drar på ulike turer, bl.a. har 1.-2. trinn fast turdag hvor bl.a. sosiale ferdigheter trenes.
 • 1. trinns elever har faddere fra 4. trinn. 4. trinns elevene får opplæring i fadderordningen.
 • Innskolingsperioden hvert skoleår har et spesifikt fokus på elevenes psykososiale miljø.
 • Hjelpeaksjonsuke, temauker og skolegudstjenester har fokus på elevenes åndelige og sosiale utvikling.
 • Skolen har planer mot mobbing og seksuell trakassering.
 • Skolen er tilknyttet helsesøstertjenesten i Østensjø bydel.

Ansatte

Skolens ledelse

Jan Kenneth Deacon

Rektor

Jonathan Nielsen Fosse

Assisterende rektor

Anders Flankegård

Kontorleder

Kontaktlærere

Karina Jeppesen

1.-2. trinn

Vaida Poskiene

3.-4. trinn

Atle Pedersen

5.-6. trinn

Martine Lien

7. trinn

Karl Arne Kjølberg

8. trinn

Madeleine Høynes

9.-10. trinn

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle