Om skolen

Skolens bakgrunn

Østmarka skole er en kristen skole bestående av 1.-10. trinn og drives med offentlig støtte etter friskoleloven. Skolen er åpen for alle, uavhengig av tros- og livssynsbakgrunn. Skolen er en av 11 grunnskoler drevet av Adventistkirken i Norge, som igjen er en del av en verdensomspennende utdanningsvirksomhet på rundt 7800 skoler og universiteter. Adventistkirken har drevet skole i Oslo siden 1924. I 1981 ble skolen lagt til Ulsrud og skolen fikk navnet Østmarka skole.

Besøk oss!

Skolen inviterer til årlige besøksdager for elever som har et ønske om å starte på Østmarka skole. I tillegg er det mulig å arrangere besøksdager for enkeltelever i løpet av skoleåret, ved behov. Foreldre/foresatte som ønsker informasjon om skolen, bes om å avtale tid for samtale. Det er også mulig å få omvisning på skolen.

20211229_105058

Kvalitet og kristne verdier

Skolen er godkjent for maksimalt 100 elever, noe som betyr at klassene er relativt små. Det vil igjen si at den enkelte elev får tett oppfølging av de voksne på skolen. Skolen er opptatt av høy faglig kvalitet i sin kunnskapsformidling og av at elevene skal utvikle sine evner på best mulig måte, ut ifra sitt nivå. Skolen følger offentlige læreplaner, inkludert godkjente tilpasninger. Elevene deltar i nasjonale prøver, eksamen og andre måleformer på lik linje med elever i offentlige skoler.

Samtidig er skole mer enn fag. Østmarka skole setter fokus på kristen og allmenngyldig verdiopplæring, sosial kompetanse, helse og livsglede. Skolens kristne verdigrunnlag kommer blant annet til uttrykk i regelmessige morgensamlinger, felles verdiundervisning for alle elever, årlige skolegudstjenester og ulike opplegg i samarbeid med de andre Adventistskolene i Norge.

Sosial kompetanse er viktig for å kunne skape en god framtid for seg selv. Vi trener med elevene for å oppøve deres etiske sans, slik at de skal kunne ta gode moralske valg og kunne leve liv som er til glede både for dem selv og andre. Dette gjør vi best i samarbeid med foreldre/foresatte. Å utvikle et liv i tjeneste for andre og for kloden, står sentralt. Skolen engasjerer seg hvert år i humanitært arbeid i samarbeid med ADRA Norge.

Engasjementet som skapes rundt vår årlige hjelpeaksjon, betyr mye for både elever og ansatte. Vi ønsker å lære opp elevene til å leve bærekraftige liv ved at de får redskaper til å ta vare på helsen sin gjennom fysisk aktivitet og til å lære om et grønt kosthold.Vi ønsker at elevene våre skal vokse både mentalt, sosialt og åndelig mens de går på Østmarka skole.

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!