Opera og klassisk musikk

Selv om opera og klassisk musikk kanskje ikke er den daglige lyttingen for mange av våre elever, ble besøket fra KIT Trio en stor suksess. Med sine imponerende og flotte instrumenter, stemningsfulle belysning og en kraftfull sangstemme, forvandlet de gymsalen og ungdomsskolens time til et øyeblikk av kunstnerisk undring.

Enkelte smil og fnising kunne skimtes i begynnelsen av opptredenen, noe musikerne bemerket som helt vanlig på skolebesøk. Til tross for dette, ga besøket en verdifull innsikt i en musikalsk verden som er litt utenfor det ordinære for våre elever.