Skolepenger

Skolepenger for skoleåret 2021/2022

  • Barnetrinnet (1.-7. trinn): 1 300,- kr per måned.
  • Ungdomstrinnet (8.-10. trinn): 1 400,- kr per måned.

Innbetalingene fordeles månedlig fra august til og med mai.
Familier med mer en ett barn på skolen får søskenmoderasjon.

Skolefritidsordningen

  • Skolefritidsordningen (SFO) tilbys elever på 1.-5. trinn.
  • Morgen-SFO fra kl. 07.30-08.30.
  • Fra skoleslutt til kl. 15.00, eller kl. 16.30.

Ta kontakt med skolen for informasjon om inneværende skoleårs satser for SFO.

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!