Verdilæring

Verdilæring

De neste skoleårene vil hele skolen jobbe spesifikt med følgende verdier:

2020/2021

 • Samarbeid 
 • Ansvar
 • Raushet
 • Egenverd
 • Empati
 • Vekst

2021/2022

 • Egenverd
 • Ansvar
 • Samarbeid
 • Selvkontroll
 • Respekt
 • Kjærlighet

2022/2023

 • Tjeneste
 • Integritet
 • Håp og tro
 • Vekst
 • Raushet
 • Vennskap

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!