Verdilæring

Verdilæring

De neste skoleårene vil hele skolen jobbe spesifikt med følgende verdier:

2018/2019

 • Tjeneste
 • Vennskap
 • Håp og tro
 • Takknemlighet
 • Høflighet
 • Fred

2019/2020

 • Samarbeid 
 • Ansvar
 • Raushet
 • Egenverd
 • Empati
 • Vekst

2020/2021

 • Egenverd
 • Ansvar
 • Samarbeid
 • Selvkontroll
 • Respekt
 • Kjærlighet

Har du noen spørsmål?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!